Nepabuvęs kareivėliu

Sukluskite visi, auginantys berniukus! Bus pravartu žinoti, kokia yra karo prievolės Lietuvoje atlikimo tvarka. Visų pirma, turime žinoti, kad karo prievolė galioja visiems Lietuvos piliečiams, kurioje šalyje jie begyventų. Taip pat žinokite, kad nuo 2017 m. pranešimas apie tai, kad jaunuolis yra šaukiamas tarnauti, nėra siunčiamas paštu (laiškais). Vadinasi, tėvai arba mūsų jaunieji vyrukai nuo 19 iki 26 metų turi patys pasitikrinti, ar pateko į šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašą (toliau – šauktinių sąrašas). Tai galima padaryti susisiekus vienu iš nurodytų (pagal paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje) arba tinklapyje karys.lt/kontaktai pateiktų kontaktų. Jei esate šauktinių sąraše – reikia atvykti į savo Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba susisiekti su šio skyriaus specialistais iki sąraše nurodytos datos.

Visa informacija išsamiai ir aiškiai pateikiama tinklalapyje karys.lt, tačiau kai kurių atsakymų į klausimus, kuriuos pasaulio lietuviai uždavė per socialinius tinklus, neradau ir todėl pabendravau su Renkuosi Lietuvą programos vadovu Justinu Uba ir Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininku kapitonu Šarūnu Žalėnu.

Dabar apie viską trumpai ir iš eilės.

Jums nuo 19 iki 26 metų? Tuomet pasitikrinkite, ar esate sąrašuose. Jums reikės įrašyti: vardą, pavardę, gimimo datą ir asmens kodo paskutinius du skaitmenis. Šauktinių sąrašai pagal regionus sudaromi atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterių programa. Atminkite, kad šaukimo nurodymai (laiškai) karo prievolininkams nebebus siunčiami.

Kiek laiko trunka tarnyba? 9 mėnesius.

Kada tikrinti? Sąrašai skelbiami kiekvienų metų pradžioje, pavyzdžiui 2017 m. jie buvo sudaryti sausio 4 d., o paskelbti sausio 11 d. Dokumentų priėmimas ir paskirstymas į tarnybos vietas vyksta visus metus, tačiau kuo anksčiau atvyksite į Regioninį skyrių ir pareikšite norą atlikti tarnybą, tuo didesnė tikimybė, kad galėsite pasirinkti tarnybos vietą ir pradžios laiką patys.

Jei radote savo pavardę sąraše, susisiekite su savo Regioniniu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi Lietuvoje. Greičiausiai būsite priskirtas tam Regioniniam skyriui, kuriam regionui priklausėte pagal paskutinę registruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje. Jei gimėte ne Lietuvoje, galbūt būsite priskirtas Vilniaus skyriui. Kontaktinę informaciją rasite tinklapyje. Taip pat galite teirautis nemokama telefono linija  8 800 12340.

Kada tarnyba gali būti atidėta? Tarnybos atidėjimas vyksta indvidualia tvarka pateikus prašymą. Atidėjimas galimas tiems prievolininkams, kurie būdami ne vyresni kaip 21 metų yra dar nebaigę vidurinio išsilavinimo, studijuoja aukštojoje mokykloje ir dėl dar kai kurių priežasčių, išvardintų tinklapyje karys.lt. Prašymą atidėti tarnybą galima pateikti Regioniniame skyriuje arba nuotoliniu būdu – registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis naudojant elektroninį parašą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus.

Kas atleidžiamas nuo tarnybos? Atleidimas nuo karo prievolės yra galimas dėl neveiksnumo, neįgalumo, sveikatos būklės bei kitų priežačių, kurias visas rasite išvardintas tinklapyje karys.lt.

Alternatyvi tarnyba egzistuoja, tai dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų su ginklu negalinčių tarnauti karo prievolininkų tarnyba, kuria pakeičiama privalomoji karo tarnyba. Ji trunka 10 mėnesių.

Karo prievolininkams, kurių gyvenamoji vieta yra Europoje (ir Norvegijoje) kompensuojama iki 98,8 eurų už vieną kelionę. Kelionės išlaidos yra apmokamos Lietuvos valstybės pateikus išlaidas įrodančius dokumentus.

Jei nemokate lietuvių kalbos, bendrausite angliškai arba prancūziškai. Tai yra NATO oficialios kalbos, tad tikrai susikalbėsite bei gausite visą reikalingą informaciją savo Regioniniame skyriuje. Kalbos nemokėjimas neatleidžia nuo tarnybos.

Kas bus, jei neatvyksite į Regioninį skyrių? Neprisistatęs į Regioninį skyrių ar kitaip nesusisiekęs su karo prievolės specialistais iki jums nurodyto laiko (datos), darote administracinį nusižengimą ir todėl gresia bauda nuo 30 iki 60 eurų.

Reziumuodama noriu pasakyti, kad informaciją tiek iš Justino Ubos, tiek iš Šarūno Žalėno gavau labai operatyviai, nepriekištingai profesionaliai, draugiškai ir aiškiai. Labai ačiū jiems! Labai tvarkingai ir suprantamai informacija yra pateikia ir tinklapyje http://www.karys.lt/  bei http://www.kam.lt/.  Jei nerimaujate, greičiausiai jums trūksta informacijos, tad siūlau pasiskaityti ar paskambinti ir viską išsiaiškinti.

Lina Baltrukonienė
Oslo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai