Lituanistinės mokyklos Australijoje atnaujino veiklą

Pasaulyje kilus pandemijai tapo aišku, kad nei viena valstybė tokiems iššūkiams nebuvo iš anksto pasirengusi. Tam nebuvo pasirengusi ir Australija, joje koronavirusas paveikė visas gyvenimo sritis, tarp jų ir lituanistinių mokyklėlių veiklą. Ne vienai jų karantino metu teko nutraukti veiklą. Prieš karantiną lituanistinio o švietimo veikla Australijoje buvo ypač aktyvi –  beveik kiekvienoje valstijoje veikė po mokyklėlę, pradėjo kurtis naujos mokymo įstaigos, augo susidomėjimas savaitgalinėmis pamokomis, padidėjo mokinių ir mokytojų skaičius. Deja, tai tęsėsi neilgai.

Pamažu Australijoje situacija pradeda gerėti ir pandemija traukiasi. Lituanistinis švietimas pradeda atsigauti netgi ir tose mokyklėlėse, kurios karantino laikotarpiu buvo trupam sustabdę savo veiklą. Viena jų – lietuvių kalbos studija vaikams „SpindulyS“,  pirmą kartą atvėrusi duris Brisbane 2017 metais. Jos vadovės Edita Sungailė ir Rita Manning kvietė vaikučius nuo 4 metukų mokytis lietuvių kalbos ir organizavo jiems įvairiausių veiklų ir žaidimų. Deja, po dviejų metų veiklą teko sustabdyti dėl sumažėjusio mokytojų skaičiaus ir nedidelio mokinių lankomumo. Po to sekė COVID-19 pandemija ir mokyklėlė užsidarė. Tačiau poreikis mokyti lietuvių kalbos Brisbane vis augo, mažylių gretos didėjo ir 2021 m. kovo 14 d. lietuvių kalbos studija „SpindulyS“ vėl pradėjo veikti su nauja mokytojų komanda ir atnaujinta programa. „Spindulio“ mokytojų komanda nusprendė sukurti grupę 0-3 metukų vaikams, kurioje mažyliai mokytųsi lietuvių kalbos dainuodami, šokdami ir žaisdami įvairiausius žaidimus, taip pat vyresniųjų grupę – 4-10 metų vaikams, kurioje didesnis dėmesys yra skiriamas kalbėjimui ir rašymui.

Atgaivinti lietuvių kalbos studiją vaikams „SpindulyS“ ėmėsi Kristina Hayes, kuri gyvena Brisbane jau ketverius metus. Kristina turi dvi dukras – Emiliją (4m.) ir Sofiją (4mėn).  Kristina šiuo metu yra mokyklėlės direktorė. Trys mamytės Indrė Paliksaitė, Sandra Linnemann ir Violeta Volodko sutiko prisidėti prie mokyklos atnaujinimo ir skirti savo laisvalaikį šiam kilniam tikslui. Studijos „SpindulyS“ tikslas yra pateikti linksmą ir interaktyvią programą, kuri sudomintų vaikus, gyvenančius Brisbane, praktikuoti ir didžiuotis savo tėvų kalba.

Adelaidės lituanistinė mokyklėlė yra viena seniausių švietimo įstaigų Australijoje. Ji pradėjo veikti 1950 metais. Deja, 2020 metų pradžioje prasidėjus pandemijai, dėl nedidelio mokinių skaičiaus mokyklėlė savo veiklą taip pat turėjo sustabdyti. Visi labai džiaugėsi išgirdę, jog mokyklėlė ir vėl atnaujino savo veiklą šių metų pradžioje.

Mokyklėlę lanko vaikučiai nuo 3 metų, o šiuo metu joje mokosi 12 mokinių. Mokyklėlę taip pat lanko ir suaugusieji. Nors dauguma jų nekalba lietuviškai, tačiau visi mokiniai stengiasi išlaikyti lietuviškas tradicijas ir papročius, kiekvieną savaitgalį renkasi Lietuvių namuose, švenčia įvairias šventes, žaidžia žaidimus ir dainuoja lietuviškas dainas. Šiuo metu mokyklėlei vadovauja Rebecca Bagušauskas, labai talentinga jauna pedagogė. Jos tikslas yra atgaivinti ir išlaikyti lietuviškas tradicijas, ir į šią veiklą įtraukti tiek jauną tiek seną. Rebecca labai gerai supranta, kad lietuvybės išlaikymui svarbu ne tik kalbos mokėjimas, bet ir kultūros bei papročių puoselėjimas. Rebecca su pasididžiavimu kalba apie neseniai atšvęstas Kaziuko mugę, Velykas, Motinos dieną – lietuviškas šventes, kurias suorganizavo Adelaidės lituanistinė mokyklėlė. Tikėkimės, kad ateityje renginių bus dar ir daugiau.

Dr. Rasa Ruseckaitė

Australijos lietuvių bendruomenės švietimo tarybos pirmininkė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai