Lietuviška mokyklėlė Liuksemburge

Aktyvi ir veikli Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenė. Galbūt ji semiasi energijos iš buvimo Europos „centre“? O gal iš veiklių žmonių mažos, tačiau dinamiškos šalies, kurioje jie su savo šeimomis gyvena? Apie lietuvių mokyklėlę rašo rūpestingos įkūrėjos ir Liuksemburgo spauda. Mokyklėlė kviečia 3–10 metų vaikus mokytis lietuvių kalbos, istorijos ir muzikos. Neseniai prasidėjo ir lietuvių kalbos pamokos tėveliams.

Ema Kazlauskaitė-Radkevičienė. Red. Giedrė Šimonėlytė

Liuksemburgo šeštadieninė lituanistinė mokykla atidaryta 2016 m. spalio 15 d. Tai pirmoji tokia mokykla Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. 2016 m. gruodžio mėnesį mokykla įsteigta kaip savarankiška ne pelno organizacija. Mokyklą įsteigė, įkūrė ir savanoriškai organizuoja jos veiklą Rima Giullen, Giedrė Šimonėlytė, Jolanta Svedkauskaitė, Alina Milašiūtė ir Ema Kazlauskaitė-Radkevičienė. Pamokos vyksta Liuksemburgo miesto Remerscheno valstybinės mokyklos patalpose.

Mokyklėlės steigėjos (iš kairės): Rima Guillen, Alina Milašiūtė,
Giedrė Šimonėlytė, Jolanta Svedkauskaitė, Ema Kazlauskaitė-Radkevičienė

Šiuo metu čia mokosi per 30 vaikų nuo 3 iki 10 metų. Trys mokytojos ir viena mokytojos asistentė moko lietuvių kalbos, aplinkos pažinimo, muzikos ir Lietuvos istorijos. Liuksemburgo šeštadieninės lituanistinės mokyklos tikslas yra lituanistinė edukacinė veikla Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje: lietuvių kalbos mokymas, lietuvių kultūros pažinimas bei sklaida, tradicijų ir papročių puoselėjimas mokyklos bendruomenėje. Mokykla ketina organizuoti ir įvairius renginius, kurių metu bus siekiama supažindinti vaikus ir jų tėvelius su Lietuvos tradicijomis ir kultūra. Pernai gruodžio mėn. įvyko vietos lietuvių folklorinio ansamblio renginys, per kurį ansamblio dalyvės supažindino su Advento papročiais, šokiais, dainomis.

Lituanistinė veikla pasižymi tuo, kad mokykloje rengiamos lietuvių kalbos ir kultūros pamokos 3–10 metų vaikams, gyvenantiems Liuksemburge. Į šiuos užsiėmimas kviečiami lietuvių ir mišrių šeimų vaikai. Vyresnieji (5–6 metų) vaikai mokosi lietuvių kalbos pažindami raides, rašydami, skaitydami. Jie susipažįsta su lietuvių liaudies kultūra per pasakas, patarles, eilėraščius ir mįsles. Jauniausieji (3–4 metų) vaikai lietuvių kalbos pagrindų mokosi žaisdami. Vaikai dainuoja, mokosi eilėraščių, patarlių, greitakalbių, lavina smulkiąją motoriką klijuodami, dėliodami, lipdydami.

Atidarymo akimirkos

Mokykloje vyksta ir edukacinė, ir kultūrinė veikla. Be lietuvių kalbos pamokų mokykloje yra aplinkos pažinimo, muzikos ir Lietuvos istorijos pamokos. Aplinkos pažinimo pamokų metu mokytoja siekia supažindinti vaikus su juos supančia aplinka. Vaikai mokosi gamtos reiškinių, metų laikų, pažįsta gyvūnus ir t. t.

Į muzikinio ugdymo pamokas kviečiami 4–6 metų vaikai. Jie supažindinami su svarbiausiomis muzikos išraiškos priemonėmis, praktiškai susipažįsta su įvairiais muzikos instrumentais, klausosi klasikinės muzikos kūrinių ir juos vizualizuoja šokdami. Taip pat vaikai dainuoja lietuvių liaudies dainas, žaidžia žaidimus, improvizuoja.

Mokyklėlės archyvo nuotr. Autorius Olivier Guillen

Mokyklėlės kontaktai:
mokyklele.lu@gmail.com
Vadovė: Rima Guillen, +352 691 160086

Apie mokyklėlę rašo Liuksemburgo spauda – straipsnyje „New school helps Lithuanian parents share culture with their kids“ („Nauja mokykla padeda tėvams iš Lietuvos dalintis kultūra su savo vaikais“):

http://www.wort.lu/en/community/lithuanian-school-new-school-helps-lithuanian-parents-share-culture-with-their-kids-586e3cbb53590682caf17507

Straipsnis spausdintas žurnale „Pasaulio lietuvis“, 2017 m. Nr. 2/554

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai