Lašelis saulės Lietuvos nukrito ant Sibiro žemės

Saulius Sidaras. Šiandien, jau sausio pabaigoje, gavau pašto pranešimą apie siuntinį iš Lietuvos. Kai nuvykau į pašto skyrių, tarnautoja įteikė man gana storą įpakavimą. Kaip gi buvau nustebintas, kai atidariau tą siuntinį! Jame buvo daugybė atvirukų – beveik šimtas mokinių atvirukų iš visos Lietuvos. Šiuose atvirukuose patys šilčiausi linkėjimai ir sveikinimai su šv. Kalėdom Sibiro lietuviams. Taip mes patys save vadiname – Sibiro lietuviai arba tremtinių palikuonys. O iš viso „Misija Sibiras“ gavo beveik 1000 laiškų, kurie pesiųsti ir į kitus Sibiro regionus.

Po 1956 metų tarsi gavus trapią laisvę, daug lietuvių išėjo iš kalėjimų bei lagerių. Nemažai jų grįžo į Lietuvą, išvažiavo iš Sibiro. Deja, ne visiems pavyko įsitvirtinti Lietuvoje grįžus iš tremties. Neturėdami kur gyventi ir negaudami visaverčio darbo Lietuvoje, kai kurie lietuviai grįžo atgal į Sibirą. Dabar manomna, kad visoje Rusijoje gyvena apie 50 tūkstančių lietuvių, daugiausia tai yra lietuviai iš mišrių šeimų. Daugelyje Rusijos regionų veikia lituanistinės mokyklos, o Krasnojarsko kraštą šiais metais aplankė jaunimas iš „Misijos Sibiras“, kuri tvarko lietuvių kapavietes. „Misijos Sibiras“ dalyvių dėka Lietuvos visuomenė daugiau sužinojo ir apie Sibiro lietuvius.

Nors ir labai ilgai keliavo šitie trumpi laiškeliai iš Lietuvos į Sibirą (kone pusantro mėnesio), bet visgi atkeliavo ir suteikė mums daug džiaugsmo!!! Čia ne tik raštai, bet ir savo rankomis padaryti atvirukai, piešiniai… Mums parašė įvairių klasių mokiniai, parašė ir mokytojai, tik labai gaila, kad mažai kas nurodė savo miestą, kaimą, mokyklą ir mes negalime jiems visiems asmeniškai padėkoti.

Čia Sibire lyg nukrito lašelis Lietuvos Saulės.

Mielieji Lietuvos mokiniai ir mokytojai, „Misijos Sibiras“ dalyviai, linkime viltingų, džiaugsmingų ir derlingų metų, gerų mokslų ir prasmingų darbų vardan lietuvybės.
Su artėjančia Nepriklausomybes diena, Vasario 16-ąja !!!
Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt !!!

Krasnojarsko krašto regioninės lietuvių tautinės
kultūrinės autonomijos „LIETUVA“
pirmininko pavaduotojas  Saulius Sidaras

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai