IN MEMORIAM didis lietuvybės puoselėtojas Stanley Balzekas

 

Gimęs 1924 m. spalio 8 d. Čikagoje, JAV, tačiau niekuomet nepamiršęs savo lietuviškų šaknų Stanley Balzekas jaunesnysis dalyvavo lietuviškų organizacijų veikloje, rėmė politines iniciatyvas, įsteigė Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje. Buvo Lietuvių Fondo, Amerikos lietuvių tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridos valstijoje. Anot Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus, „Stanley buvo titanas, lietuvių bendruomenės simbolis ir tikras Lietuvos sūnus“.

Apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1996 m.), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didžiuoju kryžiumi (2016 m.).

Siūlome paskaityti 2014 m. skelbtą interviu su Stanley Balzeku:

STANLEY BALZEKAS: „GYVENDAMAS NE LIETUVOJE, IMI BRANGINTI DAIKTUS, PRIMENANČIUS TĖVYNĘ“

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai