Gruodžio 20 dieną mirė iškilus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narys Bronius Nainys

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi iškilaus PLB nario, buvusio PLB Valdybos pirmininko, daug prisidėjusio prie Bendruomenės kūrimo ir jos stiprinimo, Broniaus Nainio.

„Lietuva – mano širdis ir siela“.  Taip Bronius Nainys pavadino savo prisiminimų knygą. Ir šie žodžiai geriausiai apibūdina Bronių Nainį, savo gyvenimą pašventusį Lietuvai. Keliais žodžiais sunku nusakyti visus Broniaus Nainio nuopelnus Lietuvai ir lietuvybei. Jis buvo ryški, stipri asmenybė, nebijanti išsakyti savo nuomonės, siekianti suburti užsienio lietuvius vieningai veiklai Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Bronių Nainį pažinojome kaip aktyvų visuomenės veikėją, buvusį JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininką, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininką,
žurnalo „Pasaulio lietuvis“ ilgametį redaktorių, žurnalistą, lietuvių kalbos mokymo išeivijoje entuziastą, kultūrininką, aktyvų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narį.

Bronius Nainys gimė nepriklausomoje Lietuvoje, Pašvitinio valsčiaus Grikpėdžių kaime, sovietams okupavus Lietuvą įsitraukė į rezistencinę veiklą, buvo išrinktas Pašvitinio partizanų grupės vadu, savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę ir buvo paskirtas kuopos vadu. 1944 metais dalyvavo Sedos kautynėse, kuriose Tėvynės apsaugos rinktinės kariai bandė sulaikyti į Vakarus besiveržiančią sovietinę kariuomenę. Šiose kautynėse žuvo apie 100 Tėvynės apsaugos rinktinės savanorių, dalis pateko į nelaisvę, o daliai pavyko pasitraukti į Vakarus. Bronius Nainys pasitraukė į Vokietiją, tačiau bandė parašiutu grįžti į Lietuvą, o nepasisekus sugrįžti, liko Vokietijoje. 1950 metais emigravo į JAV, kur aktyviai įsitraukė į lietuvišką veiklą, rūpinosi Lietuvos laisvinimu. Jo pastangomis JAV Lietuvių Bendruomenė įsitraukė į politinę veiklą, kuri padėjo išsaugoti nepriklausomos Lietuvos atstovybę Vašingtone. Per JAV senatorius, kongreso narius kėlė Lietuvos nepriklausomybės klausimą JAV valdžios institucijose.

Šios iškilios asmenybės indėlį į lietuvybę yra įvertinusi ir Lietuva – Bronius Nainys apdovanotas III laipsnio Gedimino ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, jam suteiktas Kario savanorio vardas. Bronius Nainys apdovanotas ir Lietuvos šaulių III laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, įvairiomis regalijomis jį yra apdovanojusios ir išeivijos organizacijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

 

 

image_pdfimage_print

Ankstesnis straipsnis

Saulės miesto link

Sekantis straipsnis

Lietuviška oazė Briuselyje

Susiję straipsniai