Estijos lietuvių bendruomenė išsirinko naują pirmininkę

Lietuvos ambasadoje Taline Estijos lietuviai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį bei naujai trejų metų kadencijai išrinko penkių žmonių valdybą, kuri nauja bendruomenės pirmininke išrinko gydytoją Ritą Kuzminienę.

Pranešime spaudai rašoma, kad kovo 7 dieną Estijos lietuvių bendruomenė (ELB) narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo metu buvo patvirtinta veiklos bei finansinė ataskaita, aptartos tolesnės raidos gairės bei kiti aktualūs klausimai.

Taip pat buvo išrinkta nauja 2020-2023 metų ELB valdyba, į kurią buvo perrinkti trys praeitos kadencijos nariai Rita Kuzminienė, Tomas Tamošiūnas ir Rimutė Semper bei naujai išrinkti Kristina Andla ir Mindaugas Mėlinis. Pirmuoju naujos valdybos sprendimu tapo gydytojos Ritos Kuzminienės paskyrimas ELB valdybos pirmininke.

Naujai išrinkta ELB valdyba / Estijos lietuvių bendruomenės nuotr.

Po visuotinio susirinkimo sekė šventinis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas, kuriame susirinkusius pasveikino Lietuvos ambasadorius Estijoje p. Giedrius Apuokas, naujai išrinkta ELB valdybos pirmininkė Rita Kuzminienė, kartvelų bendruomenės Estijoje pirmininkas Zaza Tsereteli ir latvių bendruomenės Estijoje pirmininkė Laura Šmideberga.

Susirinkusiems siurprizu tapo muzikinis duetas, atlikęs „Tautišką giesmę“. Duetą sudarė birbyne po 30-ies metų pertraukos grojęs, kadenciją baigęs ELB pirmininkas Vaidas Matulaitis ir jam fortepijonu akomponavęs Lietuvos ambasados konsulas Andrius Pauga. Vėliau laukė virtuali kultūros istoriko Aurimo Švedo paskaita apie 90-ųjų įtaką.

Buvęs ELB pirmininkas V. Matulaitis groja birbyne / Estijos lietuvių bendruomenės nuotr.

ELB nariai ir šventės svečiai padėkojo darbą baigusiai 2017-2020 m. ELB valdybai, kuriai vadovavo Vaidas Matulaitis.

Kaip teigia V. Matulaitis, jo „gyvenimo kompasas pasisuko Lietuvos link“, todėl savo kandidatūros šiuose rinkimuose nebekėlė. Anot jo, ligšiolinė valdyba siekė pagrindinio tikslo – bendruomenės atsinaujinimo reformuojant informacinę infrastruktūrą, aktyviai išnaudojant viešuosius ryšius, iš esmės keičiant požiūrį į renginių kokybę ir turinį bei plečiant bendruomeninės veiklos lauką.

„Net neabejoju, kad naujoji ELB valdybos komanda, kurią drįstu pavadinti „svajonių rinktine“, garbingai ir kūrybingai aus nuolatos gyvą bendruomenės paveikslą“, sakė V. Matulaitis.

Estijos lietuvių bendruomenei (ELB) 2020 metai dosnūs ypatingų sukakčių. Tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis ir ELB įkūrimo 40-metis, kurį Bendruomenė minės spalio mėnesį. Naujoji ELB valdyba žada tęsti pradėtus darbus vadovaujantis ELB vertybiniu principu „Vienyti ir Įkvėpti“.

Kviečiame prisijungti prie „Aš – Lietuvos ambasadorius“ iniciatyvos! Atsisiųskite specialų ženkliuką, nusifotografuokite su juo ir nuotrauką su trumpu aprašymu, koks Lietuvos ambasadorius esate ir kokia jūsų gyvenimo užsienyje istorija, atsiųskite el. paštu lituanica@lrt.lt. Tapkite mūsų pasakojimų apie Lietuvos ambasadorius herojumi! Ženkliuką atsisiųsti galite ČIA.

Logo

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai