Dovana Lietuvai: Jurgio Mikševičiaus kūrybos sugrąžinimas į tėvynę

Pastaruosius penkerius metus Lietuvos nacionalinis dailės muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Australijos lietuvių bendruomene (ALB) ir Australijos lietuvių fondu (ALF), supažindindamas Lietuvos meno mylėtojus su tolimojo žemyno menininkų kūryba. LR Kultūros tarybos, ALB, ALF ir kitų donatorių parama jau padėjo pargabenti į Lietuvą Henriko Šalkausko, Evos Kubbos ir Vaclovo Rato kūrinius. Š. m. balandžio 27 d. iš Sydnėjaus (Australia) į Klaipėdą išplaukė krovininis laivas Santa Vanessa, gabenantis vertingą krovinį – Jurgio Medgardo Mikševičiaus (1923–2014) kūrybinį palikimą, kurį Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui dovanojo dailininko dukros Carolyn Leigh ir Helena Miksevicius.  LNDM pasieks 75 Australijoje kūrusio lietuvių menininko tapybos ir grafikos kūriniai. Juos transportavimui parengė  Australijos kompanija Grace Worldwide, kelionę vykdo ir prižiūri  Mediterranean Shipping Company. Vertingos dovanos tikimasi sulaukti Klaipėdos uoste liepos mėnesio viduryje.

PASAULIOLIETUVIS.LT

 Po II pasaulinio karo į Australiją atvykusių Baltijos šalių emigrantų būryje vizualiųjų menų srityje labiausiai išsiskyrė lietuviai. Tarp jų, tapytojo ir grafiko Jurgio Mikševičiaus (1923–2014) asmenybė ypač ryški. Šiauliuose gimęs būsimasis dailininkas tapybos studijas pradėjo Kaune. Šeimai pasitraukus iš Lietuvos, jis mokėsi Berlyne, 1946 m. studijavo architektūrą Darmštato technikos universitete. Lankė Darmštato kūrybines meno dirbtuves, ugdžiusias pagal Bauhauzo mokyklos principus, mokėsi spalvų teorijos, abstrakcijos pagrindų, dizaino. Studijų metai Vokietijoje subrandino J. Mikševičių kaip menininką, suformavo estetinių vertybių sistemą, išlavino meninį skonį. 1948 m. atvykęs į Australiją, jau 1949 m. Mikševičius tapo pirmuoju lietuviu, priklausiusiu Kanberos dailininkų sąjungai. 1956 m. kartu su H. Šalkausku jis subūrė tarptautinę pabaltijiečių dailininkų grupę „Šešios kryptys“ („Six Directions“). Tapė natiurmortus, peizažus, portretus, kūrė pagal Bauhauzo mokyklos stilistiką. Dailininko kūrinių yra svarbiausiuose Australijos muziejuose, o didžiausia kolekcija sukaupta Nacionalinėje Australijos galerijoje Kanberoje.

2016 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje įvyko pirmasis nedidelis J. Mikševičiaus kūrybos pristatymas Lietuvos žiūrovui. Šiemet minimos 100-osios šio dailininko gimimo metinės, tad LNDM ruošiasi tęsti Australijos lietuvių menininkų kūrybos tyrimus ir 2024 m. pristatyti Lietuvoje pirmąją J. Mikševičiaus kūrinių retrospektyvą.

Mikševičiaus kūrybos sugrąžinimą į Lietuvą parėmė LR Kultūros taryba, Australijos lietuvių fondas, Australijos lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių bendruomenė, BTA draudimas, UAB „Metida“, privatūs rėmėjai. Šiuo projekto veiklų pavyzdžiu tikimasi paskatinti Lietuvos kultūrai reikšmingo lituanistinio paveldo išsaugojimą ir jo sugrąžinimą į tėvynę.

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai