Atsisveikiname su iškiliu Australijos lietuviu Viktoru Baltučiu

 


Su giliu liūdesiu pranešame, kad šių metų rugpjūčio 21 d., eidamas 92 metus, mirė iškilus Australijos Lietuvių Bendruomenės veikėjas, buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės teismo narys Viktoras Baltutis. 1975 m. jis įkūrė Lietuvių kredito kooperatyvo draugijos „Talka“ skyrių Adelaidėje, taip pat yra žinomas kaip žurnalistas, „Australijos lietuvių metraščio“ bei kelių periodinių leidinių redaktorius, pjesių ir feljetonų rašytojas, knygos „Išsinešame tik ilgesį“ (1996) autorius.

 

Užuojautą reiškia Australijos lietuviai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai