Estijos Lietuvių Bendruomenė skelbia pavasarį!

Estijos Lietuvių Bendruomenėje –  atsinaujinimo metas. Kovo 22 dieną įvykusio visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba bei patvirtinti įstatų pakeitimai. ELB valdybos nariais išrinkti: Vaidas Matulaitis, Tomas Tamošiūnas, Rita Kuzminienė, Rimutė Semper ir Justina Pajus.

Naujosios Estijos LB valdybos nariai

Atsinaujinusi Estijos Lietuvių Bendruomenė dėmesį telks į skirtingas interesų grupes vienijančią veiklą, taip pat įvardytos 3 prioritetinės kryptys: Lietuvių kalba ir kultūra; informacinė sklaida bei atstovavimas Bendruomenės narių interesams.

Jau artimiausiu metu planuojama sukurti bendruomenės internetinę svetainę bei įdiegti naujovę – „Apvalaus stalo“ formatą, kuris turėtų paskatinti bendruomenės narius aktyviai dalintis savo idėjomis bei iniciatyvomis.

Kadenciją baigianti  valdyba suteikė buvusiai pirmininkei Cecilijai Rasai Unt garbės pirmininkės vardą.

Buvusi Estijos LB pirmininkė Rasa Unt su naujosios valdybos nariu Vaidu Matulaičiu

Kas taps ELB pirmininku, paaiškės jau po pirmojo Valdybos susirinkimo balandžio pradžioje.

Estijos Lietuvių Bendruomenės informacija

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai