Sigita Šimkuvienė. Asm. archyvo nuotr.

Sigita Šimkuvienė (JAV)

PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

Sigita gimė ir užaugo Anykščių rajone, Troškūnų miestelyje. Ji nuo vaikystės buvo aktyvi – sportavo, šoko ir dainavo. Jau daug metų Sigita dirba pedagoge, ji yra baigusi Vilniaus pedagoginę mokyklą ir Šiaulių universiteto Klaipėdos fakultetą. Jau būdama JAV, Gateway koledže Sigita studijavo anglų kalbą ir visą laiką tobulino pedagogines žinias profesiniuose seminaruose ir kursuose. Šiuo metu Sigita jau antrą kadenciją vadovauja JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybai, yra jos pirmininkė. Per visus aktyvios visuomeninės veiklos metus yra įsteigusi 14 naujų apylinkių bei pravedusi daugybę seminarų jauniesiems bendruomenininkams. Sigita jau penkeri metai vadovauja LISS programai.

„Kuomet PLB Seimas manęs paprašė pristatyti savo viziją, pakviečiau visus jo dalyvius atsistoti ir ištiesti rankas į šonus – pajusti vienas kito artumą, pasisveikinti su šalia esančiais. Mes esame viena didelė šeima. Šeima, kurioje „gimsta“ naujos bendruomenės, kurią sudaro įvairių kartų atstovai. Mes visi, vilniečiai, kauniečiai, alytiškiai, uteniškiai ar čikagiškiai, turime rūpintis vieni kitais ir visų mūsų prigimtiniais namais – Lietuva. Tik taip mes būsime didelė, vieninga ir stipri pasaulio Lietuvos šeima.“