Kviečiame prenumeruoti!

SPAUSDINTO „PASAULIO LIETUVIO“ PRENUMERATA 2017 METAMS

Lietuvoje: 20 EUR.

Europos ir Pietų Amerikos valstybėse – 45 EUR.

JAV ir Kanadoje – 55 USD.

Australijoje –  72 AUD.

Dėl prenumeratos kitose šalyse rašykite el. paštu: prenumerata@plbe.org

PRENUMERATOS APMOKĖJIMAS IR PARAMA


Prenumerata metams (10 numerių)

Prenumerata metams (10 numerių)

Prenumerata metams (10 numerių)

Pirkti vieną numerį
PRENUMERUOTI IR PAREMTI ČEKIU:

AUSTRALIJOJE

Čekius siųsti adresu:
Monika Čyplys
PO Box 205
Bankstown NSW 1885
Australia

JAV ir KANADOJE

Čekius siųsti adresu:
Vytenis Vilkas
(Pasaulio lietuvis)
22343 Cardiff Drive
Saugus, CA 91350
USA

BANKO PAVEDIMU:

„Pasaulio lietuvio“ sąskaita Lietuvoje:
Gavėjas: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje
Sąskaitos numeris: LT767300010124236579
Bankas: AB “Swedbank”
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22
Dėkojame už jūsų paramą
PLB Valdyba