Š. m. liepos 29 – rugpjūčio 3 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Skaityti toliau