Mėnraščio The Baltic Times rugsėjo 22–spalio 5 d. numeryje išspausdintame interviu Pasaulio Lietuvių. Skaityti toliau