Dr. Rasa RUSECKAITĖ-PETRAITIS Australijos Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkė Šių metų. Skaityti toliau