PLB mėnraščio “Pasaulio lietuvis” gruodžio numerio elektroninę versiją jau galima įsigyti portale. Skaityti toliau