Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ Nenuilstančiu kovotoju už Tėvynės laisvę ir pasaulio lietuviu galima pavadinti. Skaityti toliau