Laima APANAVIČIENĖ.  JAV LB Švietimo taryba kasmet apdovanoja nusipelniusį JAV lituanistinės mokyklos. Skaityti toliau