2014 m. lapkričio 8 d. įvyko Lietuvių Fondo iškilmingas pokylis. Gausus pokylio svečių būrys rinkosi į. Skaityti toliau