PLB XVI Seimo nepaprastajai sesijai pasibaigus

Kun. dr. Valdas AUŠRA Prieš savaitę man pačiam gana netikėtai mane pasiekė prašymas parašyti straipsnį apie Nepaprastąją XVI PLB Seimo sesiją, kuri įvyko šių metų kovo 6 d. per „Zoom“ programą. Taip jau yra, kad 2018 metais buvau išrinktas atstovauti JAV lietuvių bendruomenei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime. Išrinktųjų asmenų kadencijos tęsiasi trejus metus, iki kitų rinkimų. Šiais … Tęskite PLB XVI Seimo nepaprastajai sesijai pasibaigus skaitymą