Žinutė iš Tasmanijos: lietuviškų lakštų trisdešimtmetis

Dr. Gražina Pranauskienė. Jūsų dėmesiui du lietuviškų lakštų, angliškai vadinamų „Lithuanian Papers“, viršeliai. 1987 m. Tasmanijoje gimęs metinis žurnalas rugsėjo pabaigoje atskleidė naują internetinį puslapį: http://www.lithuanianpapers.com/wp-content/uploads/2016/09/LP30-Final-online-edition.pdf . Tačiau pirmiausiai žvilgtelėkime į pernykščio numerio viršelį, kuris ne vieną pokario sunkumus patyrusį tautietį nukelia į baisią tautos praeitį, kai teko skaičiuoti atsiskyrimo nuo gimtinės valandas, ilgainiui nusitęsusias į mėnesius, metus ir daugiau nei pusę šimtmečio! O juk 1944 m. liepą, bėgdami nuo Raudonosios armijos, apie 100 000 nežinomybėje atsidūrusių Lietuvos gyventojų nesitikėjo tapti kitų šalių piliečiais ir dienas užbaigti išeivijoje.

lithuanian-papers_2015

Tiek pernykštis, tiek ir šių metų mokslinis žurnalas yra iliustruotas nuotraukomis ir įvairiais pasakojimais apie Lietuvos praeities ir dabartinius įvykius bei Australijos lietuvių bendruomenės aktualijas. 2015 m. žurnale Vince J. Taškūnas ir Algimantas Taškūnas aprašo Lietuvos mokslininkų Hobarto universitete Tasmanijoje skaitytas paskaitas, vedamus seminarus ir diskusijas. „Lithuanian Studies Society“ pastangomis, čia atvyko keletas Lietuvos profesorių užmegzti glaudesnius ryšius su Lietuvos gyvenimu besidominčiomis mokslinėmis įstaigomis. Nedidelio, 21×14.5cm, formato leidinyje, pernai tilpo 16 straipsnių ir skelbimų!

Šių metų rugsėjo 27 dieną išleistame „Lithuanian Papers“ rasite devynis straipsnius, padalintus į tris pagindines temas: Lietuvos politiką, istoriją ir lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

lithuanian-papers_2016

Holmesas („Lithuania today and tomorrow“), A. Kabaila („Should Lithuania defend itself?“) ir A. Marrone’as („As freedom prevails and imagery evolves“) savo straipsniuose aptaria Lietuvos praeities, dabarties ir ateities politiką. Apžvelgiant į Lietuvos istorinę praeitį ir kultūrinį palikimą, skaitytojams pristatomas A. Wattso dokumentinis filmas: „The land of songs“, A. Taškūno aprašyta nauja Rūtos Šepetys knyga „Salt to the Sea“ ir S. Jameikio knyga „The train to eternity“, atverianti negyjančias karo ir Sibiro tremtinių žaizdas. Australijoje gyvenančių lietuvių pasiekimai atsispindi J. Mockūno straipsnyje: „Latest research on early Lithuanian migrants“ ir Jurgio Malecko pasakojime „The secret of longevity?“. Gražinos Pranauskas spaudai ruošiamos knygos „Lietuvybė Down Under“ ištraukos supažindina su Australijoje ir Tasmanijoje po 1949 m. įsikūrusių tautiečių likimais.

Apie Lietuvą ir pasaulyje išsibarsčiusius tautiečius anglų kalba rašomas ir referuojamas leidinys yra vienintelis pietiniame pusrutulyje. „Lithuanian Papers“, įkurtas ir iki šiol leidžiamas Tasmanijoje, turi beveik 2500 prenumeratorių, yra skaitomas 30 pasaulio šalių ir platinamas 20 bibliotekų. Prieš persikeliant į internetą, 2013 m. išėjo paskutinis spausdintas numeris. Iki 2015 m. pasirodžiusių 250 straipsnių 220 parašyti konkrečios srities žinovų, o 70 − Australijoje gyvenančių lietuvių kilmės autorių. Žurnalui talkina mokslininkai, universitetų darbuotojai, Lietuvos vyriausybės atstovai ir kiti.

Jau 30 metų dabartinis redaktorius prof. Algimantas Taškūnas suka lietuviškumą skleidžiančio leidinio variklį! Per tą laiką buvo visokiausių nesklandumų, tačiau netikėčiausias įvyko ruošiant spaudai šių metų numerį. Mirus žurnalo kompiuterininkui, paaiškėjo, kad neįmanoma atrakinti slaptažodžiais apsaugoto lietuviškų lakštų puslapio. Taip pat kilo sunkumų ieškant kito techninio darbuotojo, kuris, kaip ir buvęs, sutiktų tvarkyti internetinę žurnalo svetainę už ačiū. Įtempti mokslinės veiklos metai, atsiliepę gerbiamo leidėjo sveikatai, nepraėjo veltui. Vartydami lietuviškus lakštus, visuomet prisiminsime jų įkūrėją ir ilgametį lietuvybės puoselėtoją.

Kiekvieno mūsų apsilankymas „Lithuanian Papers“ svetainėje ne tik patvirtins susidomėjimą šiuo metiniu žurnalu, parodys pagarbą redaktoriui, bet ir užregistruos skaitytojų skaičių internetinėje erdvėje. Įvairiais būdais remdami žurnalą atkreipsime tiek pavienių asmenų, tiek Australijos ir viso pasaulio organizacijų dėmesį, kad net pati kukliausia finansinė parama, bent keletą metų pratęstų leidinio gyvavimą. Atsiverskime lietuviškus lakštus ir skaitykime, kol juos savo rankose tebelaiko Taškūnų šeimos vyrai. Atšvęskime žurnalo 30-metį visi kartu!

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.