VILNIAUS UNIVERSITETO MERGINŲ CHORAS „VIRGO” KONCERTAVO ARGENITINOJE IR URUGVAJUJE

Coro Virgo - Virgo choras2016 m. vasario 13 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, La Platoje koncertavo Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“. Koncertą organizavo Argentinos lietuvių kultūros draugijos „Mindaugas” ir „Nemunas” bei lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania”.

Pasiklausyti choro susirinko daugiau nei 250 žmonių iš viso regiono. Koncertavo ne tik „Virgo”, bet ir vietinis choras „440”.
Prieš koncertą vilniečių choras lankėsi Beriso mieste įsikūrusioje lietuvių kultūros draugijoje „Mindaugas”. Po koncerto vyko graži vakaronė lietuvių draugijos „Nemunas” patalpose, dalyvavo ir Beriso savivaldybės meras dr. Jorge Nedela bei lietuvių draugijos „Nemunas” valdybos pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Koncerto dieną lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Mindaugas” ir „Nemunas” kartu su kitais susirinkusiaisiais vykdė akciją „Aš didžiuojuosi”. Joje dalyvavo dauguma lietuvių bendruomenės narių, Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela ir Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo”. Ši akcija buvo vykdoma ir Aušros Vartų lietuvių parapijoje.

Coro Virgo en Nemunas - Virgo Choras Nemune

Apsilankiusios Beriso mieste, „Virgo” choristės užsuko pamatyti Rūpintojėlio, pastatyto Lietuvos vardo tūkstanmečio proga. Šalia Rūpintojėlio auga bananmedis ir du lietuviški ąžuolai. Tai simbolizuoja gražią dviejų kultūrų bičiulystę.

Virgo Choras prie Rupintojelis

Merginų choras „Virgo“ įkurtas 1980 metais. Šiuo metu jis vienija apie 50 universiteto studenčių ir absolvenčių iš įvairių VU fakultetų. Chorui nuo 1981 metų vadovauja meno vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė, kuri jau antrą kartą lankėsi Argentinoje (pirmą kartą buvo 2005 m.).

Vasario 16d. Lietuvių kultūros draugijų „Mindaugas” ir „Nemunas” nariai ir kiti Beriso lietuviai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėjo prie Rūpintojėlio. Ten visi kartu sugiedojo ir Tautišką giesmę.

Kiti Vilniaus universiteto merginų choro „Virgo“ koncertai Argentinoje ir Urugvajuje.

Vasario 14 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms, Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ koncertavo Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avelanedoje. Renginį organizavo Argentinos lietuvių bendruomenė (A.L.B. ALOST).

Vasario 16-ąją, per Lietuvos valstybės gimtadienį, choras koncertavo Montevidėjuje, Urugvajaus sostinėje. Koncertą „Ateneo“ teatre ir priėmimą Urugvajaus lietuvių draugijos patalpose organizavo Urugvajaus lietuvių bendruomenės valdyba.

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. “Nemunas”
Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”