Vienintelė lietuviška radijo programa Pietų Amerikoje „Ecos de Lituania“ susilaukia pripažinimo

Praėjusį penktadienį sėkmingai prasidėjo keturioliktasis „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22 val. (Argentinos laiku), o taip pat laidos galima klausyti internetu www.ecosdelituania.com.ar ir www.fmdifusionberisso.com.ar

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ gavo nemažai premijų už geriausią šių metų Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių kategorijoje. Taip pat šeštą kartą gavo „Faro de Oro“ („Auksinio švyturio“) premiją. „Ecos de Lituania“’ ir toliau skina laurus bei gauna apdovanojimus Argentinoje.

„Ecos de Lituania“ yra vienintelė lietuviška radijo programa Pietų Amerikoje. Buenos Airių provincijos deputatų rūmų 1085 / 07 – 08 dekretu „Ecos de Lituania“ oficialiai pripažinta „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa. Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos kreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“ ir pripažįsta vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė skleidžia žinias apie Lietuvą Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais.

Taip pat La Platos miesto (Buenos Airių provincijos sostinė) tarybos 59 dekretu  „Ecos de Lituania“ oficialiai pripažinta „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Airių provincijos sostinė. Vienas iš svarbiausių Argentinos miestų (prie Beriso (Berisso) miesto, kur yra lietuvių bendruomenė). Miesto valdžios atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania“. Labai svarbu yra informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas ir apie tai, kaip dabar šaliai sekasi įstojus į Europos Sąjungą.

Reikia priminti, kad Beriso miesto mero 424 dekretu ir San Martino miesto mero 495/07 dekretu „Ecos de Lituania“ jau buvo įtraukta į municipalinio paveldo sąrašus.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė programą įvertinto kaip „Visuomenės paveldą“. Taip pat buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) šią programą apdovanojo specialia nominacija.

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ dalyvauja įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose, kurie vyksta visoje šalyje. Konkursuose dalyvių programos, transliuojamos FM bangomis iš visos Argentinos, „Ecos de Lituania“ atstovauja Argentinos Lietuvių Bendruomenei „Imigrantų“ kategorijoje.

Lietuviškos radijo valandėlės  „Ecos de Lituania“ vedejas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

pasauliolietuvis.lt