Urugvajaus lietuvių išeivių menas „Tarp uostų / Entre Puertos“

Beatriz Skripkiunas nuotr.

Beatriz Skripkiunas nuotr.

Paroda „Tarp uostų / Entre Puertos“ yra skirta Lietuvos diasporos Urugvajuje menui. Joje eksponuojamos dokumentinės ir meninės fotografijos, tekstai ir instaliacijos supažindina su Urugvajaus socio-kultūrine raida ir išeivių iš Lietuvos įsikūrimo strategijomis bei jų kultūrine veikla.

Manoma, kad pirmieji žydų išeiviai iš Lietuvos, litvakai, į Urugvajų atvyko 19 a. pabaigoje, o lietuvių – nuo 1920-ųjų. Nors lietuvių bendruomenė skaičiumi neprilygo kur kas gausesnėms ispanų ir italų bendruomenėms, litvakų ir lietuvių įnašas į Urugvajaus kultūrinį ir mokslinį gyvenimą yra svarus. Pavyzdžiui, José Gurvich meninis palikimas pristatomas viename įspūdingiausių šalies muziejų, o Eduardo Gudyno, daug kartų apdovanoto prestižinėmis premijomis, gamtosauginiai tekstai – privalomi skaitiniai garsiausiuose pasaulio universitetuose.

Parodoje pristatomi lietuvių kilmės menininkų darbai – tai geriausias pavyzdys to, kaip migracija gali suvienyti net ir labiausiai nutolusias šalis ir praturtinti jas naujomis kūrybinės raiškos formomis.

Beatriz Skripkiuno, Eduardo Lapaičio, Claudio Tamosiuno, Silvanos Matulio, Gabrielio Vuljevo, Hildemaro Klimavičiaus, Fanny Zinamano, Alfredo Stanevičiaus, Raquelės Orzuj ir Homero Vuljevo įvairiomis technikomis atlikti darbai Lietuvoje pristatomi pirmą kartą. Šie darbai – ne tik įvairių meno krypčių Pietų Amerikoje atspindys, bet ir fragmentiškos asmeninės istorijos apie tai, ką reiškia būti menininku Urugvajuje ir lietuvių kilmės urugvajiečiu. Tikimės, kad šios istorijos ir meno darbai įkvėps savo įvairove. Tokia savęs ir kūrybiškumo paieškų kelionė niekuomet nesibaigia, ji visuomet kažkur tarp uostų.

Parodą globoja Urugvajaus garbės konsulas Lietuvoje Donetas Karčiauskas.

Parodos kuratorė – Zita Dargužytė.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos informacija