Ukrainos Nepriklausomybės dienos proga – Baltijos kelias Niujorke

Monika KUNGIENĖ

Rugpjūčio 28 d. Niujorke, Brukline nusidriekė gyva žmonių grandinė, kurioje rankomis susijungė ne tik lietuviai bei ukrainiečiai, bet ir praeiviai niujorkiečiai, visi, kurie tik norėjo prisijungti prie šios gražios Ukrainos palaikymo akcijos. Niujorke, Williamsburge, vienam iš žymaus Bruklino rajonų jau daugiau kaip 100 metų veikia nepaprastai graži lietuviška Švenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia, kurioje sekmadieniais vyksta šventos Mišios lietuvių kalba. Kaimynystėje veikia taip pat labai sena ukrainiečių Šventosios Dvasios bažnyčia, o jas skiria tik trys dideli Niujorko miesto kvartalai. Kodėl gi mums kartu nepaminėjus Ukrainos Nepriklausomybės dienos, o kartu ir 33 metų Baltijos kelio sukaktį, įprasminant ir pakartojant Baltijos kelią Niujorke?

Po šventų Mišių iš abiejų bažnyčių, nešini Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis bei kita atributika, šimtai žmonių, pradėjo formuoti žmonių grandinę. Gaudžiant lietuviškos Apreiškimo ir ukrainiečių bažnyčių varpams, visi rimties minute ir tylia malda pagerbė Rusijos agresijos Ukrainoje aukas. Po to sekė trijų vėliavų procesija: JAV, Lietuvos ir Ukrainos, už kurių ėjo abiejų parapijų kunigai. Pasibaigus procesijai vyko Ukrainos Nepriklausomybės dienos paminėjimas. Jo metu į susirinkusiuosius kreipėsi monsinjoras Jamie Gigantiello, Apreiškimo parapijos klebonas, kunigas Valdemaras Lisovskis, Apreiškimo parapijos vikaras, Jurgita Bilvaišienė, Generalinio konsulo Niujorke pavaduotoja, kunigas Ivan Tyhovych, Šventosios Dvasios parapijos klebonas, ukrainiečių vyskupas Paul Chomnycky atvykęs iš Stamford, Konektikuto valstijos ir Frank Carone, Niujorko miesto mero pavaduotojas. Susirinkusieji bendra malda „Sveika Marija“, kuria buvo meldžiamasi lietuvių, ukrainiečių, anglų, ispanų ir lenkų kalbomis, prašė Dievo užtarimo ir taikos. Sugiedojus Ukrainos himną svetingieji ukrainiečiai labai dėkojo lietuviams už palaikymą ir pakvietė visus pasivaišinti ir pratęsti minėjimą parapijos salėje.

Galėjai jausti tą pakilią nuotaiką, rimtį, bendrystę, dėkingumą, draugystę ir palaikymą. Kartu ir tą jėgą, kuri slypi vienybėje. Baltijos kelio dalyviai giedojo giesmes, skandavo šūkius palaikančius Ukrainos kovotojus. Renginio organizatoriai lietuvių Apreiškimo ir ukrainiečių Šventosios Dvasios parapija, tikrai daug įdėjo pastangų, nuo informacijos apie renginį platinimo, leidimų dėl gatvių užtvėrimo parūpinimo, iki paruošimo didžiausio vaišių stalo, pamaitinusio visus norinčius renginio dalyvius. Didžiausia padėka yra šiems žmonėms: Raimundui Šližiui, Algirdui Lukoševičiui, Jonui Jankauskui.

Baltijos kelias – gyva žmonių grandinė 1989 m. parodė pasauliui taikų trijų Baltijos valstybių Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių siekį būti nepriklausomomis. Šiais metais Ukrainai ir jos žmonėms reikia mūsų pagalbos! Niujorke mums pavyko susirinkti, susikibti kartu rankomis ir pakartoti šį simbolinį Baltijos kelią, parodant solidarumą ir palaikymą Ukrainos žmonėms. O kartu ir priminti niujorkiečiams, kad karas dar nesibaigė, kad žmonės kasdieną žūva ir kad reikia visų susitelkimo bei paramos. Slava Ukraini!