Lietuva, „tu ne viena“

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną minimos 75-osios masinių tremčių metinės.

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą, jie truko iki birželio 22 d. Tai buvo iš anksto suplanuota ir parengta akcija. Istorinių šaltinių duomenimis, ketinta išvežti daugiau kaip 700 tūkst. žmonių.

Birželio 14–18 d. iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą buvo ištremta apie 18 tūkst. žmonių. Iš viso iš Lietuvos išvežta daugiau kaip 280 tūkst. gyventojų. Tarp ištremtųjų buvo antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, daug to meto politikų ir visuomenės veikėjų, mokslininkai, karininkai, žurnalistai, gydytojai, mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos.

41 proc. visų išsiųstųjų į tremties vietas buvo vaikai iki 16 metų amžiaus. Daugiausia šeimų buvo ištremta iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Rokiškio apskričių. Vyrai buvo atskirti nuo šeimų ir ešelonais išgabenti į Krasnojarsko krašto, Komijos ASSR, Sverdlovsko srities lagerius. Jų šeimos ištremtos į Altajaus kraštą, Novosibirsko sritį, Komijos ASSR. Daugiausia lietuvių kalėjo Rešotų lageriuose, Krasnojarsko krašte. 1940–1944 m. NKVD lageriuose buvo sunaikinta apie 8 tūkst. pirmųjų įkalintų lietuvių tremtinių. Didesni ir mažesni trėmimai vyko kasmet iki 1952 m., o pavieniai – ir 1953 m. Tik 1954 m., po Stalino mirties, į Lietuvą leista sugrįžti vaikams, o  nuo 1956 m. prasidėjo masinis tremtinių grįžimas. 33,59 proc. tremtinių grįžo į Lietuvą, 26,5 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose, o beveik 40 proc. tremtinių likimas nežinomas. Nuo 1997 m. oficialiai birželio 14-ąją minime Gedulo ir vilties dieną pagerbdami tremties aukas ir puoselėdami viltį, kad „juodojo birželio“ tragedija nepasikartos.

Pasiklausykime tremties dienai skirtos dainos:

„TU NE VIENA, LIETUVA“

Kompozitorius Faustas Latėnas
Žodžiai Vytauto Landsbergio

Atlieka​:​

Gintarė Skėrytė
Neda Malūnavičiūtė
Povilas Meškėla

Saksofonas – Petras Vyšniauskas

Aranžuotė Audriaus Balsio

R-4328851-1361890988-1311.jpeg

 

 

 

 

 

www.pasauliolietuvis.lt