Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą 2019 m. Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1752 „Dė1 Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42–46 punktais, skelbia konkursą 2019 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premiją. Kviečiame teikti kandidatus lituanistinio švietimo premijai gauti. Kandidatai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

  1. ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kiti sėkmingo mokymosi rezultatai);
  2. aktyvi kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;
  3. pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad kandidatus premijai gauti gali pasiūlyti ir fiziniai asmenys, taip pat savo kandidatūrą gali teikti ir lituanistinį švietimą vykdantis asmuo asmeniškai. Įstaigos ar asmenys, teikiantys kandidatūras lituanistinio švietimo premijai gauti, turi pateikti:

  1. prašymą Švietimo ir mokslo ministerijai svarstyti teikiamą kandidatūrą lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti;
  2. dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos patirtį, pavyzdžiui, darbo sutarties kopiją, lituanistinio švietimo įstaigos vadovo patvirtinimą dėl darbo lituanistinio švietimo įstaigoje ar kt.,
  3. dokumentus, įrodančius ugdomų mokinių ar / ir studentų egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kitus sėkmingo mokymosi rezultatus;
  4. dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią aktyvią ir kūrybišką lituanistinio švietimo veiklą, pavyzdžiui, dalyvavimo projektuose, lituanistinio švietimo programų kūrimo ir įgyvendinimo grupėse ir kita patirtis;
  5. dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią pilietiškumą ir tautinę tapatybę lietuvių bendruomenėse ugdančių veiklų organizavimo patirtį;
  6. kitus dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos nuopelnus;
  7. rekomendaciją(-as).

Dokumentus prašome pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriui el. paštu el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt iki 2019 m. spalio 18 d. Premiją numatoma teikti kartu su Lietuvos metų mokytojo premijos teikimu.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija