Punsko krašto Vidugirių pagrindinės mokyklos 100-mečio minėjimas

Švietimo ir mokslo kancleris Tomas Daukantas rugsėjo 17 d. dalyvavo iškilmingame lietuviškos Vidugirių pagrindinės mokyklos (Lenkija) 100-mečio minėjime.

13535_3f37bcc4af41d5680ccd69c9fe27dbcd

Sveikindamas mokyklos bendruomenę, kancleris perdavė švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą, kuriame sakoma: „Per šimtmetį užauginote ne vieną mažųjų kartą, kuri sėkmingai įsiliejo į Punsko krašto ir Lietuvos gyvenimą. Didžiuojuosi Jūsų pastangomis ir nenuilstamu ilgamečiu darbu saugant, puoselėjant ir perduodant vaikams lietuvišką savastį ir tradicijas“.

Gražaus jubiliejaus proga mokyklai kancleris įteikė kompiuterį, interaktyvią lentą ir kitą ugdymo procesui reikalingą kompiuterinę įrangą. Mokyklai taip buvo padovanota knygelių vaikams ir tautinės atributikos.

Kancleris T. Daukantas dalyvavo šventiniuose renginiuose, skirtuose mokyklos jubiliejui, – šv. Mišiose, šventiniame koncerte ir kt.

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija