Šiųmetinio lituanistinio draugystės tilto taškas B – Hamburgas

Europos lituanistinės mokyklos dar 2005 metais Švedijoje pradėtus tilto statybos darbus tęsia iki šiol. Didelių kūrybinių ir finansinių investicijų pareikalavęs projektas „Draugystės tiltas“ – neturi jokių baigiamųjų terminų. O šių metų Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis įvyks birželio 9-11 dienomis Hamburge. Draugystės tilto vėliavą į Vokietiją iš Islandijos atsivežusi lituanistinė mokykla „Abėcėlė“ ir čia veikianti Hamburgo Lietuvių Bendruomenė nekantriai laukia būsimų svečių – lietuvių kalbos puoselėtojų ir gerbėjų.

Draugystės tiltas (toliau – DT) buvo pradėtas statyti Švedijoje, tuomet lituanistinės mokyklos, drauge su šeimomis, tiltą tiesė į  Airiją. Po to statybos darbai persikėlė į Vokietiją ir pasuko Ispanijos lietuvių link, vėliau – Jungtinės Karalystės, Italijos, Norvegijos kryptimis. Galiausiai 2016 metais Europos lituanistinės mokyklos susitiko įspūdingoje ir taip pat lituanistinę mokyklėlę turinčioje Islandijoje, o jau šiemet tilto statybos darbai vėl tęsiami Vokietijoje – daugiau nei 2 000 lietuvių jungiančiame Hamburgo uoste. Kasmet skirtinguose Europos miestuose vykstantis sąskrydis sulaukia apie 200 dalyvių.

Tikslas – lietuvių kalba

Pagrindinis sąskrydžio tikslas – sutelkti visus lietuvių kalbos gerbėjus ir puoselėtojus ir suteikti unikalią galimybę mokytojams ir švietimo organizacijų atstovams pasidalinti patirtimi vaikų ugdymo, mokymo metodikos bei kitais švietimo klausimais. Susitikimo metu mokytojai – susipažįsta su lituanistinio švietimo naujovėmis, diskutuoja aktualiais lituanistinio švietimo klausimais, dalinasi informacija bei patirtimi, tėvai – dalyvauja paskaitose bei užsiėmimuose įvairiomis lituanistinio ugdymo užsienyje temomis, kūrybinėse – edukacinėse dirbtuvėse. Svarbiausia, kad sąskrydyje dalyvaujantys vaikai turi neįkainojamą galimybę susipažinti su kitais užsienyje gyvenančiais ir lituanistines mokyklas lankančiais mokiniais, dalyvauti įvairiose pagal amžiaus grupes suskirstytose veiklose, o svarbiausia, bendrauti savo gimtąja lietuvių kalba. Tuo tarpu visi susitikimo dalyviai susipažįsta su lietuvių bendruomenių bei lituanistinių mokyklų veikla, bendrauja ir bendradarbiauja ugdymo, švietimo bei bendruomeniškumo klausimais.

Tautinio kostiumo metams pažymėti

DT vėliavą iš Islandijos parsivežė lietuviškosios mokyklos ir darželio čia, Hamburge, vadovė Asta Borusevičiūtė. Bendru darbo grupės nutarimu, atsižvelgiant į tai, jog šie metai Lietuvoje paskelbti tautinio kostiumo metais, pasirinkta šių metų DT tema – „Tautinio kostiumo ABC“. Pasak A. Borusevičiūtės, jau yra žinoma, kad į uostamiestį renginio dalyviai sugužės iš 11 šalių – Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Airijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Austrijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Turkijos, o taip pat ir iš Vokietijos. Šventę atidarys ir šventėje pasirodys Hamburgo tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“ (vad. Agneta Rosemann). Vaikai gamins tautinio kostiumo galvos papuošalą, riešines, aus juostas, mokysis groti skudučiais, šaudys iš lankų, meistraus aitvarus. Užsiėmimus ves svečiai iš Lietuvos ir Hamburgo. DT dalyviai turs galimybę dalyvauti praktiniame seminare „Ugdymas per žaidimus ir šokius, kurį ves svečiai iš Kauno – Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė ir Vytautas Salinis (Gyvenimo ir tikėjimo institutas). Dalyviai turės progą dalyvauti diskusijoje „Kaip išlaikyti tautinį identitetą svečioje šalyje“, kurią ves Lietuvos nacionalinės kultūros centro vadovas Saulius Liausa ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė (moderatorė – Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė). Taip pat tėvai bei jų vaikai turės galimybę pabendrauti ir apie mūsų tautinį kostiumą ir dvasines vertybes pasikalbėti su į renginį atvyksiančiu broliu pranciškonu Pauliumi Vaineikiu (detali informacija apačioje). Taip pat, tradiciškai, DT dalyviai turės progą aplankyti ir apžiūrėti svarbiausias Hamburgo vietas ekskursijos dviaukščiais autobusais metu.

Generalinis renginio rėmėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija.

Daugiau informacijos apie renginį rasite www.draugystestiltas.com arba teiraukitės elektroniniu paštu: info@draugystestiltas.com

Evelina KISLYCH

 

Draugystės tilto 2017 programa

Penktadienis, birželio 9 d.

16.00-18.00  REGISTRACIJA

18.00-19.00  Vakarienė

19.00 – 23.00  ŠVENTĖS ATIDARYMAS
Hamburgo tautinių šokių kolektyvo „Gintaras“ pasirodymas, dalyvių pristatymas, sveikinimo žodžiai

 

Šeštadienis, birželio 10 d.

10.00 – 13.00 DIRBTUVĖS VAIKAMS
Vaikai gamins tautinio kostiumo galvos papuošalą, riešines, aus juostas, mokysis groti skudučiais, šaudys iš lankų, meistraus aitvarus

Veda svečiai iš Lietuvos ir Hamburgo (informacija dar bus pildoma)

10.00 – 13.00  PROGRAMA TĖVAMS, MOKYTOJAMS, BENDRUOMENĖS NARIAMS

Praktinis seminaras „Ugdymas per žaidimus ir šokius“ (avėti patogią avalynę)

Veda Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė ir Vytautas Salinis, Gyvenimo ir tikėjimo institutas, Kaunas

ARBA (pasirinktinai)

10.00 – 11.30 Diskusija „Kaip išlaikyti tautinį identitetą svečioje šalyje. Dalijimasis patirtimi: pavyzdžiai Lietuvoje ir užsienyje“
Svečiuose – Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, ir Vida Montvydaitė, Lietuvos tautinių mažumų departamentas

Pokalbį veda Dalia Henke, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė

11.45 – 13.00 – Pokalbis su broliu pranciškonu Pauliumi „Žmogiškumo kostiumas“

10.00 – 13.00  PROGRAMA LIETUVIŠKAI NEKALBANTIEMS TĖVAMS
Žaismingos lietuvių kalbos pamokos, pokalbiai apie lietuviškus stereotipus ir Vokietiją.
Veda Greta Schulze ir Dr. Olaf Mager / Hamburgas

13.00 – 14.00 Pietūs

14.30 – 17.00 EKSKURSIJA PO HAMBURGĄ. Dviaukščiais autobusais po svarbiausias Hamburgo vietas

18.00 – 19.00 Vakarienė

19.30 – 23.00 VAKARONĖ SU SVEČIAIS IŠ LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO

 

Sekmadienis, birželio 11 diena

Iki 9.30 Apsilankymas Hamburgo žuvų turguje (norintiems)

10.00 – 11.00 ŠV.MIŠIOS SU KUN. BROLIU PRANCIŠKONU PAULIUMI

11.00 – 13.00 ŠVENTĖS UŽDARYMAS

—————
EN: For those who are going to come to „Draugystes tiltas“ but don’t understand Lithuanian: It doesn’t matter! – We have a special program for you at this Lithuanian weekend so fun is guaranteed for you as well. We planned a playful Lithuanian lesson (no boring grammar – promise!), a brainstorming session about Lithuanian stereotypes and the question „What is typical Lithuanian?“ and last but not least a discussion about the country which you will be visiting – Germany. We are looking forward to meeting you!

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf