Signataro M. Biržiškos ir jo šeimos narių palaikai bus perlaidoti Rasų kapinėse

Šių metų liepos 11 dieną senųjų Rasų kapinėse (Vilniuje) vyks buvusio Vilniaus universiteto rektoriaus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės ir visuomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro Biržiškų palaikų valstybinė perlaidojimo ceremonija. Perlaidojimas Vilniuje organizuojamas vykdant paskutiniąją velionių valią.

Mykolo Biržiškos ir jo šeimos narių palaikai bus pašarvoti Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje – joje numatyta surengti atsisveikinimą su velioniais Biržiškomis.

Visuomenė turės galimybę su jais atsisveikinti liepos 10 dieną, antradienį, nuo 10.00 val. iki 20.00 val. – tą dieną 18.00 val. bus aukojamos Mišios. Liepos 11 d., trečiadienį, 09.00–12.00 val. dar bus galima atsisveikinti su velionių palaikais Šventų Jonų bažnyčioje, 12.00 val. bus aukojamos gedulingos mišios.

Liepos 11 d. palaikai bus vežami į Rasų kapines, kur artimųjų pageidavimu, perlaidojimo ceremonija vyks dalyvaujant tik šeimos nariams ir artimiausiems bičiuliams. 1918 metų Vasario 16-osios akto signataras M. Biržiška bus palaidotas šalia savo bendražygio, patriarcho Jono Basanavičiaus.

Mykolas Biržiška gimė 1882 m. Viekšniuose, Šiaulių apskrityje, mirė 1962 m. Los Andžele, JAV.

Jis buvo literatūros istorikas, Nepriklausomybės Akto signataras, daug prisidėjo prie lietuvybės stiprinimo, demokratinių vertybių įtvirtinimo.

1915 m. M. Biržiška buvo paskirtas pirmosios lietuviškos gimnazijos direktoriumi. 1917 m. kartu bendraminčiais inicijavo Vilniaus konferenciją, kurios metu išrinktas į Lietuvos Tarybą.

Mykolo Sleževičiaus II Ministrų kabinete M. Biržiškai buvo pasiūlytos švietimo ministro pareigos. Jis ėmėsi atkurti Vilniaus universitetą, kartu su Mokslo draugija 1919–1921 m. organizavo Aukštuosius kursus Kaune.

1939–1944 m. M. Biržiška buvo Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius.

1944 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 metų gyveno ir dirbo JAV.

Vasario 16-osios akto signataro M. Biržiškos ir jo šeimos narių palaikų perlaidojimo ceremoniją organizuoja Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta komisija.

naujienos.vu.lt