Savaitgalį Vašingtone vyks renginiai lietuvių bendruomenei

Spalio 7–9 dienomis įvairūs lietuviški renginiai į JAV sostinę Vašingtoną sukvies JAV ir Kanados lietuvius, kurie kartu su JAV reziduojančiais Lietuvos diplomatais, Užsienio reikalų ministerijos atstovais, JAV kolegomis ir draugais aptars lietuvių bendruomenei aktualius klausimus, numatys kitų metų veiklos gaires, pažymės svarbias istorines datas, žais krepšinį ir balsuos Seimo rinkimuose.

Spalio 6 dieną Lietuvos ambasados JAV iniciatyva įkurtas Profesionalų klubas kviečia į susitikimą su „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovu Sergejumi Muravjovu. Susitikimo metu S. Muravjovas pristatys įvairias Lietuvoje įgyvendintas skaidrumo, jaunimo švietimo, kovos su korupcija iniciatyvas.

Spalio 7–9 dienomis vyks JAV lietuvių bendruomenės XXI Tarybos antroji sesija. Nuo 1951 metų JAV lietuvių bendruomenė siekia išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą ateities kartoms ir kasmet jos atstovai iš 58 apylinkių, veikiančių 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone, vis skirtingose JAV vietovėse renkasi aptarti praėjusių metų darbus ir suplanuoti ateinančius. Sesijos dalyvius pasveikins Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, generaliniai konsulai Čikagoje, Los Andžele ir Niujorke Marijus Gudynas, Darius Gaidys ir Julius Pranevičius, URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus. Pagrindiniai šių dienų išeivijos iššūkiai ir bendradarbiavimas su Lietuvos diplomatine tarnyba bus aptarti ambasadoje vyksiančiame pasitarime, kuriame dalyvaus JAV lietuvių bendruomenės Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis, JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Spalio 8 dieną vyks tradicinis Lietuvos ambasadoriaus JAV krepšinio turnyras, kurį ambasada organizuoja kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga. Šiais metais turnyras skirtas paminėti Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių atkūrimo 25-ąsias metines. Turnyre, vyksiančiame Vašingtone, dalyvaus 11 komandų – Lietuvos ambasados JAV, jungtinė Estijos ir Latvijos ambasadų JAV, Jungtinių Valstijų valstybės departamento, Pentagono ir septynios JAV lietuvių komandos, atstovaujančios Baltimorės, Long Ailendo, Los Andželo, Naujojo Džersio, Niujorko, Teksaso, Vašingtono (Kolumbijos apygardos) lietuvių bendruomenėms. Šių metų turnyre bus pagerbtas JAV lietuvių išeivijos atstovas, ilgus metus žaidęs krepšinį, ilgametis Baltimorės Lietuvių namų pirmininkas Balys Brazauskas, kuriam teks garbė išmesti pirmąjį turnyro kamuolį į aikštelę.

Spalio 9 dieną Nacionalinėje nekalto prasidėjimo bazilikoje bus laikomos iškilmingos padėkos mišios, skirtos Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejui. Mišiose laukiama apie 700 dalyvių, giedos lietuviški chorai „Dainava“ iš Čikagos, „Exultate“ iš Klivlendo, „Laisvė“ iš Filadelfijos ir „Volungė“ iš Toronto. Šių metų birželio 30 dieną bazilikoje atidaryta paroda „Šiluvos koplyčia po 50 metų“, kurią Šiluvos koplyčios jubiliejaus organizacinis komitetas organizavo kartu su Lietuvos ambasada JAV. Šios parodos veikimas pratęstas iki 2016 m. lapkričio 27 dienos.

Savaitgalį JAV lietuviai taip pat dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Daugiau informacijos apie balsavimo laiką galima rasti čia.

LR užsienio reikalų ministerijos informacija