Sausio 13-oji Halo ir Skantorpo lituanistinėse mokyklose

Halo ir Skantorpo lituanstinių mokyklų vadovė Raimonda Kirtiklyte

„Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis? Aušra įsidienojusi – pabudome ir kelkimės!“, –  kiekvieną Sausio 13-ąją mintyse suskamba nepakartojami K. Genio žodžiai, kviečiantys tautą vienytis ir niekada nepasiduoti. Net tada, kai neturime ginklų, o tik tikėjimą, kad per vieną naktį viskas išsispręs mūsų naudai.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Dauguma mūsų dar puikiai atsimename šią kraupią naktį, kiti apie ją žinome iš tėvų ir senelių pasakojimų. Tai mūsų mažos šalies istorija, amžiams aplaistyta 14 taikių, tada jau laisvos Lietuvos, piliečių krauju.

Gyvenant užsienio valstybėje, Lietuvai svarbios datos tampa dar aktualesnės ir kiekvieną kartą tarsi paliečia iš naujo. Visų pirma, ateina suvokimas, kad yra labai svarbu, jog šias dienas prisimintų mūsų jaunoji karta, kad neužmirštų tų, kurie narsiai kovojo už laisvę, nepriklausomybę ir žmogiškąsias vertybes. Dėl šios priežasties kiekvienais metais, Halo ir Skantorpo lituanistinėse mokyklose minime Sausio 13-ąją! Mokytojai pasakoja mokiniams apie sausio įvykius, žiūrime videoįrašus, diskutuojame apie laisvę ir jos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime.

Sausio 13-oji Skantorpo lituanistinėje mokykloje

Šių metų Sausio 13-iosios minėjimas, kaip visada, vyko du kartus – šeštadienį Hale (sausio 13 d.), o sekmadienį – Skantorpe (sausio 14 d.). Abejose mokyklose pradėjome nuo iniciatyvos – „Atmintis gyva, nes liudija“. Prisijungdami prie visų mokyklų Lietuvoje, anksti ryte 8.00 val. dešimčiai minučių uždegėme 14 juodu kaspinu perjuostų vienybės ir atminimo žvakučių už kiekvieną paaukojusį savo gyvybę Sausio 13-osios naktį. Lituanistinių mokyklų mokiniai pertraukų metu turėjo galimybę apžiūrėti stendą, skirtą Laisvės gynėjams atminti, bei iš arčiau susipažinti su įvykiais, kurie supurtė Lietuvą prieš 27-rius metus. Visi kartu 12.00 val. (šeštadienį ir sekmadienį) rinkomės pagerbti Laisvės gynėjų tylos minute. Po tylos minutės kalbėjomės apie šios dienos svarbą ir ką kiekvienas tikras Lietuvos pilietis turėtų žinoti. Halo ir Skantorpo lituanistinių mokyklų kolektyvas nuoširdžiai džiaugėsi, kad mūsų mokiniams sausio 13-oji yra svarbi ir kad jie šią datą atsimena bei kalba apie tai su tėvais.

Taigi ir šiandien vėl visi kartojame – „Mes prisimename, kodėl esame laisvi!”

 

pasauliolietuvis.lt