Prasideda Lietuvių kalbos kultūros metams ir Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimu 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais.

Kultūros ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu sudarė komisiją, kuri parengė Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo planą. Komisijoje taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos leidėjų asociacijos atstovai.

Šiame plane numatytomis veiklomis siekiama atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, gerinti lietuvių kalbos žinias įvairiose visuomenės grupėse, skatinti domėjimąsi kalba. Veiklos bus skirtos Lietuvių kalbos kultūros metų viešinimui, lietuvių kalbos puoselėjimui, populiarinimui ir neformaliam mokymui Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo plane numatytų priemonių, kurios bus vykdomos visus metus bendradarbiaujant įvairioms kultūros, švietimo ir mokslo įstaigoms, įgyvendinimą koordinuoja Kultūros ministerija. Svarbiausias Lietuvių kalbos kultūros metams skirtas renginys – 2017 m. rudenį (spalio mėnesį) planuojama tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime, skirta kalbos politikos, kultūros ir švietimo sąveikos klausimams aptarti. Kultūros ministerija ją rengia kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Pasidalinti užsienio šalyse taikoma valstybinės kalbos reguliavimo patirtimi ir praktika bus kviečiami kolegos iš Suomijos, Prancūzijos, Estijos, Lenkijos.

Atsižvelgiant į kalbos svarbą ugdant vaikus ir jaunimą, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija, kalbos technologijų bendrove „Tilde IT“ bei Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija organizuoja jau dešimtąjį konkursą „Švari kalba – švari galva“. Taip pat bus rengiami lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, jaunųjų filologų olimpiada, tarptautinis jaunimo epistolinio rašymo ir kiti konkursai. Vasario 24 d. Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse bus rašomas Nacionalinis diktantas.

Valstybinė kalbos inspekcija rinks gražiausius įmonių pavadinimus, taisyklingiausia kalba išleistas knygas, kurių leidėjus tradiciškai apdovanos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su kitomis Lietuvos bibliotekomis organizuos tradicinius Metų knygos rinkimų akcijoje dalyvaujančių knygų kelionių turus, organizuos diskusijas ir kitus Lietuvių kalbos kultūros metų renginius, sieks sudaryti galimybes vartotojams rinktis daugiau elektroninių lietuviškų leidinių.

Gausiausiai Lietuvių kalbos kultūros metams skirtų renginių vyks Lietuvių kalbos dienų (LKD) metu. Šios dienos skelbiamos antrą kartą, jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didinti lietuvių kalbos prestižą. Šių metų LKD šūkis „Kalboje visų namai!“

LKD programoje dalyvauja 55 Lietuvos savivaldybės, 10 užsienio valstybių lietuvių bendruomenės, dauguma aukštųjų Lietuvos mokyklų, muziejai. Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. planuojama daugiau kaip 2100 renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Valstybinė lietuvių kalbos komisija kartu su Lietuvos mokslų akademija ir kitais partneriais jau trečią kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą, skiriamus už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir kalbinį visuomenės švietimą.

Spaudos konferencija, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams ir Lietuvių kalbos dienų atidarymui, vyks Lietuvos Respublikos Seime vasario 14 d. 8.30 val. (Spaudos konferencijų salėje).

Viešųjų ryšių skyrius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija