PLB valdyba linki džiaugsmingų šv. Kalėdų ir dalijasi ateinančių metų planais