PLB pirmininkÄ—s Dalios Henke sveikinimas Vasario 16-osios proga