PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas šv. Velykų proga