PLB pirmininkÄ—s D. Henke sveikinimas Kovo 11-osios proga