Pirmasis „Už saugią Lietuvą“ pusmetis: pokyčiai prasidėjo

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinė kampanija „Už saugią Lietuvą“, pakvietusi visus susitelkti ir padėti sunkumus išgyvenantiems žmonėms, skaičiuoja per pirmąjį veiklos pusmetį atliktus darbus.

Balandžio mėnesį startavusi kampanija ragina šalies žmones įsitraukti į kovą su smurtu, priklausomybėmis, savižudybėmis, skatina globoti ir įsivaikinti.

„Socialinės problemos jau nėra vien socialinių darbuotojų, institucijų ir įvairių tarnybų rūpestis. Šį pasenusį požiūrį ėmė keisti aktyvūs šalies žmonės, įsitraukdami į kampaniją pavieniui ar ištisomis bendruomenėmis. Pirmasis kampanijos „Už saugią Lietuvą“ pusmetis parodė, kad tokie pokyčiai tikrai įmanomi ir jie jau vyksta“, – sako šalies vadovė.

Kampanija sulaukė didelio atgarsio visoje šalyje – prie jos prisijungė visos 60 šalies savivaldybių, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės, įvairios institucijos, diplomatinės atstovybės, šalies žiniasklaida. Nedvejodami kampanijos ambasadoriais sutiko tapti žinomi šalies žmonės – muzikantai, žurnalistai, laidų vedėjai.

Šiuo metu kampaniją yra pasiekę daugiau kaip 220 gerųjų iniciatyvų iš visos Lietuvos. Dėmesio verti pavyzdžiai įkvepia, ragina veikti arba padrąsina žmones kreiptis su pagalbos prašymu.

Esminiai pokyčiai prasidėjo visose kampanijos srityse. Seimui priėmus Prezidentės inicijuotas įstatymo pataisas, skatinančias vaikų globą šeimose, ir ruošiantis kitąmet įsigaliosiančiaiglobos įstaigų pertvarkai, savivaldybėse pradėta įgyvendinti priemones, kad vaikai iš globos namų kuo greičiau patektų į šeimynas ar pas laikinuosius globėjus. Prezidentūroje vykusiuose darbo susitikimuose su savivaldybių atstovais aptarti globos ir įvaikinimo klausimai, o Prezidentė tęsė apsilankymus sėkmingai veikiančiose šeimynose, globos pertvarką pradėjusiuose globos namuose.

Šalies mokykloje prasidėjo sisteminė kova su patyčiomis. Nuo kitų mokslo metų pradžios įsigalios Prezidentės inicijuotos Švietimo įstatymo pataisos, nukreiptos į kovą su patyčiomis. Prezidentė aplankė veiksmingai patyčių problemą sprendžiančią Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnaziją. Aktyvūs kampanijos ambasadoriai šiemet visas Lietuvos mokyklas įtraukė į „Dienos be patyčių“ veiklą ir patys dalyvavo diskusijose su moksleiviais.

Suaktyvėjo visuomenės dialogas apie emocinę sveikatą ir pagalbą emocinėje krizėje atsidūrusiems žmonėms. Lankydamasi anoniminę psichologinę pagalbą teikiančiame Krizių įveikimo centre, šalies vadovė pabrėžė emocinės pagalbos prieinamumo svarbą ir jos reikšmę. Atsakingos institucijos ėmėsi užtikrinti, kad prieinama emocinė pagalba žmogų pasiektų visose grandyse. Sekdamos sėkminga Kupiškio savižudybių prevencijos patirtimi, šioje savivaldybėje išmėgintą modelį ima taikyti dar 5 savivaldybės.

Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai į problemų sprendimą įsitraukia ne tik atsakingos institucijos, bet ir sąmoninga bendruomenė, socialiai atsakingas verslas, ekspertai. Per vizitą į Tulpiakiemio (Ukmergės r.) vaikų dienos centrą Prezidentė susitiko su specialistais, parengusiais efektyvią kovos su priklausomybėmis sistemą, ir pasiūlė socialinės rizikos, smurto šeimoje mažinimo ir ten augančių vaikų saugumo užtikrinimo priemones.

Šią vasarą kampanija, sutelkusi skirtingas visuomenės grupes, verslą, per du mėnesius daugiau kaip 700 socialinėje atskirtyje esančių vaikų užtikrino turiningas vasaros atostogas. Beveik 100 vaikų iš dienos centrų buvo pakviesti į Prezidentūrą švęsti Joninių.

Iškalbingi pačių kampanijos dalyvių atsiliepimai.

Tulpiakiemio vaikų dienos centro įkūrėja Vilma Šidlauskienė: „Dienos centre įvykę pokyčiai – geriausias įrodymas, kad centrą lankančių vaikų ir jų tėvų gyvenimai bei gerovė rūpi ir Prezidentei, ir kampanijos ambasadoriams. Ar gali būti didesnė motyvacija keistis?“

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Rasa Dičpetrienė: „Kampanijos „Už saugią Lietuvą“ veikla labai sustiprino nevyriausybinį sektorių, atvėrė duris glaudesniam bendradarbiavimui tarp šių organizacijų ir verslo įmonių, vietos savivaldos bei kiekvieno Lietuvos gyventojo.“

Maltos ordino Pagalbos tarnybos vadovas Eitvydas Bingelis: „Kampanijos skleidžiama gerųjų iniciatyvų žinia įtraukia vis daugiau žmonių sekti tokiu pačiu pavyzdžiu, skatina savanorystę šalyje.“

AB Lietuvos paštas generalinė direktorė Lina Minderienė: „Partnerystė su kampanija įmonei atvėrė naujas, turiningas socialinės veiklos galimybes. Savo profesiją ir jos reikšmę atrandame iš naujo ir matome didžiulį potencialą, kurį galime panaudoti kasdien, pasiekdami kiekvieną šalies gyventoją.“

Ateinantį pusmetį kampanijos partneriai daugiau dėmesio ruošiasi skirti vaikų dienos centrams, patyčių prevencijos ir emocinės sveikatos stiprinimo klausimams. Prezidentė kartu su kampanijos ambasadoriais tęs išvykas ir susitikimus su aktyviomis ir iniciatyviomis bendruomenėmis, į pagalbą sutelkę specialistų ir ekspertų komandas spręs iškilusias problemas.

uzsaugialietuva.lt