Pirmasis tokio pobūdžio projektas „Būdamas laisvas netapk vergu“

Jungtinės Karalystės Vyriausybė skelbia, kad šiandien pačioje Jungtinėje Karalystėje yra apie 14000 šiuolaikinės vergystės aukų. Šiuolaikinės vergystės aukomis tampa daugiausia imigrantai iš Albanijos, Vietnamo, Nigerijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuva pagal aukų skaičių patenka į pirmąjį dešimtuką.

2015 m. 1000 žmonių buvo nustatyti esantys potencialiomis aukomis. Tačiau iki metų galo 40% iš jų nesulaukė aukos statuso patvirtinimo. Iš tų, kurie pripažinti aukomis, tik mažiau nei pusė gavo vyriausybinių organizacijų paramą.

Deja, tikroji šiuolaikinės vergystės situacija statistikoje neatsispindi. Prekyba žmonėmis daugiausia buvo siejama su seksualiniu išnaudojimu, tačiau vis daugiau kalbama ir apie kitas prekybos žmonėmis formas: vergišką darbą, fiktyvias santuokas, nepilnamečių išnaudojimą nusikalstamom veikom atlikti.

Baiminamasi, kad po Brexit kova su šiuolaikine vergyste dar pasunkės. Žmones, turinčius laikiną migracijos statusą, keturis kartus sunkiau identifikuoti kaip prekybos žmonėmis aukas ir jiems sunkiau skiriama reikalinga pagalba ir parama. Nors šioje srityje dirba valdžios institucijos, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, tačiau pagalbos teikimą apsunkina tai, jog prekybos žmonėmis aukos, tiek suaugusieji, tiek vaikai, stokoja informacijos, kur ir kokios pagalbos galėtų gauti, nepasitiki pareigūnais ir teismais, nemoka kalbos, bijo, kad bus pripažinti nusikaltėliais, bet ne aukomis.

Anot Lietuvos statistikos departamento, šių metų sausio–birželio mėnesiais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Išankstiniais duomenimis, šiemet daugiausia žmonių išvyko į Jungtinę Karalystę, jie sudarė beveik pusę – 45,8 proc. visų emigrantų. Dauguma emigruojančių vyksta dirbti nekvalifikuoto darbo. Apie 50% baigiamųjų klasių mokinių planuoja po mokyklos baigimo išvyksti dirbti į užsienį. Tai yra potencialios šiuolaikinės vergystės aukos.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, suprasdama, kokios didelės svarbos atliekamas prevencinis darbas, laimėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbtą Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą. Įgyvendinant projektą sukurtas prevencinis vaizdo klipas, sukurtos ir atspausdintos spalvotos sulankstomos skrajutės, paruošta mokomoji medžiaga, surengti mokymai lietuvių bendruomenėms Jungtinėje Karalystėje.

Atliekant prevenciją svarbi informacijos sklaida, žiniasklaidos ir visuomenės, NVO įtraukimas, subūrimas vienam tikslui. Svarbus projekto tęstinumas, bendras darbas su Lietuvos institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis, švietimo įstaigomis, įtraukiant tuos bendruomenės narius, kurie labiausiai pažeidžiami ir gali tapti šiuolaikinės vergystės aukomis. Problemos aktualizavimas ir prioretizavimas paskatintų nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis asmenis drįsti ginti savo teises ir patiems nebijoti viešinti savo istorijų.

Londone atidarytas Psichologinės pagalbos ir informacios centras lietuviams, jame galima nemokamai gauti psichologinę ir teisinę pagalbą. Centras veikia kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį nuo 11 iki 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresu 21 The Oval, London E2 9DT. Arba galima rašyti pagalba@jklb.org.

Siūlome pasižiūrėti įįgyvendinant projektą sukurtus prevencinius vaizdo klipus, įspėjančius apie prekybos žmonėmis pavojus ir priverčiančius susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gražius darbo pasiūlymus:

https://youtu.be/pbB3LXF3kpE
https://youtu.be/zfdTh7Z7ZVo
https://youtu.be/MxijnVy3Lqo
https://youtu.be/PMtadfh5XDM

 

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės pranešimas

 

pasauliolietuvis.lt