Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos sveikinimas Vasario 16-osios proga