Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos sveikinimas rugsėjo 1-osios proga