Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos kalėdinis sveikinimas

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĖS DALIOS HENKE SVEIKINIMO VAIZDO ĮRAŠAS