Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina Mokslo ir žinių dienos proga