Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės sveikinimas Vasario 16-osios proga