Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas ir PLB veiklos aprašymas metams besibaigiant

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos aprašymas metams besibaigiant