Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Vasario 16-osios proga