Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi ilgametės Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narės, buvusios Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Cecilijos Rasos Unt

Cecilija Rasa Unt gimė 1939 m. Jurbarke. 1955–1960 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo lietuvių kalbos filologės ir pedagogės specialybę. 1960 m. ištekėjusi už esto Ants Unt, apsigyveno Estijoje. Dirbo įvairiose įstaigose, 1990–1994 m. – pirmojoje Lietuvos Vyriausybės nuolatineje atstovybėje Taline. Bendruomeninėje veikloje dalyvauja nuo pirmųjų Estijos lietuvių draugijos įsteigimo dienų, t. y. nuo 1980 m. Kaip Estijos lietuvių bendruomenės (ELB) valdybos narė ir Estijos Tautybių forumo delegatė dalyvavo Estijos „Rahvarinne“ ir Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimuose.

Cecilija Rasa Unt buvo Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė (1995–2017 m.), aktyviai įsijungė į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veiklą, dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimuose. Cecilija Rasa vadovavo Estijos lietuvių delegacijai Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse,  dalyvavo Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume.

Parašė per 150 straipsnių apie Estijos lietuvių bendruomenės gyvenimą ir veiklą Estijos bei Lietuvos spaudoje ir žurnale „Pasaulio lietuvis“. Išvertė iš estų į lietuvių kalbą keletą grožinės literatūros knygelių vaikams. 2002 m. apdovanota Estijos Respublikos gyventojų reikalų ministro padėkos raštu. 2004 m. apdovanota Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2005 m. ELB 25-erių metų jubiliejaus proga apdovanota Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Vyriausybės Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus“. 2005 m. ne estų integracijos įstaigos edukacinių programų centras išleido R. Unt parengtą knygelę estų moksleiviams „Leedulased“ („Lietuviai“), pirmąją iš serijos apie Estijoje gyvenančius kitų tautybių žmones.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuoširdžiai užjaučia Cecilijos Rasos Unt artimuosius ir Estijos lietuvių bendruomenę.

www.pasauliolietuvis.lt