Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi jos gretas palikus nenuilstamai visuomenininkei, talentingai pedagogei Bronislavai Aldonai Gedvilaitei-Treija

Balandžio 20-ąją po sunkios ligos mirė ilgametė Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė, talentinga pedagogė, lietuvybės puoselėtoja Latvijoje Bronislava Aldona Gedvilaitė-Treija.

A. Treija gimė 1937 m. sausio 1 d.Gargžduose. Mokėsi Gargždų vidurinėje mokykloje, Vilniaus  pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijų metais aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, buvo dainų švenčių dalyvė.Rygoje vykusioje studentų dainų šventėje susipažinusi ir vėliau ištekėjusi už latvio persikėlė gyventi į Latviją. 1991 m. prie Rygos 85-osios vidurinės mokyklos Aldonos nenuilstančia iniciatyva buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė, kurioje pradžioje mokėsi tik keli vaikai, tačiau dėl B .A. Treijos pastangų ir gebėjimų klasė išaugo iki moderniai įrengtos Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Mokykla tapo jaukiais, saugiais ir atvirais lietuvybės namais, kuriuose vyravo patriotinė atmosfera, meilė savo kraštui ir kalbai. B.A. Treija buvo iškili pedagogė ir vadovė, be išlygų mylėjusi mokinius, sutelkusi darnų mokyklos kolektyvą.

A. Gedvilaitė-Treija už švietimo idėjų įgyvendinimą, lietuvybės ir tolerancijos puoselėjimą, aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą apdovanota Gedimino ordinu, kitais valstybiniais apdovanojimais, jos pedagoginį talentą ir pasiaukojamą veiklą ne kartą įvertino ir Latvijos Vyriausybė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.

pasauliolietuvis.lt