Oslo Lietuvių Bendruomenė išrinko naują valdybą

Šeštadienį, balandžio 8 dieną, Lietuvos ambasadoje Osle vyko Oslo Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas.

Suvažiavimo metu pristatyta ir patvirtinta metinė ataskaita, inicijuotas bendradarbiavimas su kitomis Osle įsikūrusiomis bendruomenėmis. Ta proga pasirašyta istorinė OLB ir NLJS bendradarbiavimo sutartis. Diskutuota lituanistinės mokyklos „Gintaras“ administravimo klausimais. Aptarta ateinančių metų OLB veikla.

Norvegijos lietuvių bendruomenių pirmininkas Gediminas Karoblis pasidalino patirtimi ir perspektyvomis bendradarbiaujant su Lietuvos valdžios ir verslo atstovais. Suvažiavimas išrinko naują OLB valdybą.

2017–2019 metų OLB valdybos nariai: Petras Juzėnas, Birute Stankūnienė, Lina Baltrukonienė,Skirmantas Sprangauskas ir Povilas Rutkauskas.

Oslo Lietuvių Bendruomenės informacija