Niekas šiame pasaulyje nenori jaustis svetimas

Kuomet pasaulis stebėjo Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, Bavarijos sostinėje, didžiulėje Miuncheno katedroje (vok. Dom Zu Unserer Lieben Frau), 2018 m. rugsėjo 23 d. vyko kasmetinės visų tautų šv. Mišios (vok. Gottesdienst der Nationen). Jos buvo laikomos įvairiomis pasaulio kalbomis. Dalyvavo kunigai iš įvairių šalių bei Miunchene gyvenančios ir savo gimtąja kalba kalbančios bendruomenės. Pirmą kartą čia skambėjo ir lietuvių kalba – dalyvavo Miuncheno Lietuvių Bendruomenė. Šv. Mišių moto – „Įvairovė jungia“ (vok. Vielfalt verbindet). Jos vyko per tarpkultūrinę savaitę 2018, kurios metu organizuojama 5000 renginių 500-tuose miestų bei bendruomenių visoje Vokietijoje.

Buvo pabrėžiama vienybė per įvairovę: giedojo Vietnamo ir lietuvių bendruomenių chorai, iš Šventojo rašto skaityta kroatiškai ir lietuviškai, maldos buvo kalbamos vokiečių, slovakų, ispanų, kiniečių kalbomis. Šiomis mišiomis siekiama prisidėti prie glaudaus kultūrinio ir religinio bendradarbiavimo multikultūrinėje visuomenėje. Prieš dvejus metus vyskupas Rupert Graf zu Stolberg pabrėžė, kad būdami katalikais mes mąstome globaliai. Praėjusiais metais monsinjoras dr. Alexander Hoffmann, kuris kalba lietuviškai, apibrėžė tėvynės sąvoką – tėvynė yra ten, kur susitinka žmonės. Šios Mišios ir buvo kuriamos kartu su įvairių tautų bendruomenėmis tam, kad susitiktų žmonės. Niekas šiame pasaulyje nenori jaustis svetimas. Kita Mišių metu paliesta tema buvo savanaudiškumas, užgaidos ir asmeniniai įnoriai, dėl kurių kyla karai ir konfliktai.

Gotikos stiliumi pastatyta Miuncheno katedra, kurioje ir vyksta šios tradicinės visų tautų šv. Mišios, ypatinga ne tik tuo, kad jos bokštai yra tapę Miuncheno simboliu. Ji taip pat yra didžiausia Marijos bažnyčia visoje Vokietijoje, čia ilsisi Bavarijos karaliaus Liudviko ll palaikai, o Miuncheno mieste statomi pastatai negali viršyti jos dvynių bokštų 100 metrų aukščio.

Už puikiai paruoštą giesmę dėkojame Daivai Zavistauskaitei, Kristinai Kandrataviciutei, Artūrui Gelusevičiui, Ingridai Liachavičei, Jolitai Strazdauskienei, Sigitai Vaišnorai ir kitiems atlikėjams.

Ačiū mūsų vaikučiams Monikai Strazdauskaitei, Guodai ir Gustei Baltrušaitytėms, Nojui Lukšiui ir mokytojai Viktorijai Ramanauskienei už drąsų dalyvavimą šitose mišiose.

Ačiū monsinjorui dr. Alexander Hoffmann, kad suteikė Miuncheno Lietuvių Bendruomenei galimybę būti šitų ypatingų šv. Mišių dalimi.

Už profesionalios kokybės nuotraukas dėkojame Rolandui Partuliui.

Irma Petraitytė-Lukšienė
Miuncheno Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Miuncheno Ludwigo Maximiliano universiteto doktorantė ir dėstytoja